lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2023-0002200022/2023 Decreto 22/2023, do 16 de febreiro, polo que se regulan os procedementos de autorización e comunicación relativos ás entidades de distribución de medicamentos de uso humano. En vacatio legis-2023-00022En vacatio legis -2023-00022Consellería de Sanidade 001679439600000-2023-0002222/03/2023
2023-0002100021/2023 Decreto 21/2023, do 2 de marzo, polo que se modifica o Decreto 211/1996, do 2 de maio, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do espazo natural das Fragas do Eume, e polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do Parque Natural das Fragas do Eume. En vacatio legis-2023-00021En vacatio legis -2023-00021Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 001679353200000-2023-0002121/03/2023
2023-0000100001/2023 Lei 1/2023, do 14 de marzo, de medidas sobre o réxime xurídico do persoal ao servizo do Valedor do Pobo e do Consello de Contas. En vacatio legis-2023-00001En vacatio legis -2023-00001Parlamento de Galicia 001679266800000-2023-0000120/03/2023
2023-0000200002/2023 Lei 2/2023, do 14 de marzo, pola que se modifica a Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia. En vacatio legis-2023-00002En vacatio legis -2023-00002Parlamento de Galicia 001679266800000-2023-0000220/03/2023
2023-0001900019/2023 Decreto 19/2023, do 2 de marzo, polo que se modifica o Decreto 142/2016, do 22 de setembro, polo que se modifican as normas reguladoras do Instituto Enerxético de Galicia e se aproban os estatutos da axencia Instituto Enerxético de Galicia. En vigor-2023-00019En vigor -2023-00019Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación 001678316400000-2023-0001909/03/2023
2023-1302A1302A/2023 Orde do 13 de febreiro de 2023 pola que se establece o currículo das materias optativas do bacharelato e se regula a súa oferta. En vigor-2023-1302AEn vigor -2023-1302AConsellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001677452400000-2023-1302A27/02/2023
2023-0001600016/2023 Decreto 16/2023, do 16 de febreiro, polo que se modifican os estatutos da Axencia de Turismo de Galicia para a creación da Área de Turismo Termal con sede en Ourense. En vigor-2023-00016En vigor -2023-00016Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes 001677193200000-2023-0001624/02/2023
2023-1302A1302A/2023 Orde do 13 de febreiro de 2023 pola que se aproba o réxime de organización e funcionamento da Escola Galega de Saúde Pública. En vigor-2023-1302AEn vigor -2023-1302AConsellería de Sanidade 001677106800000-2023-1302A23/02/2023
2023-0001500015/2023 Decreto 15/2023, do 12 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais. En vigor-2023-00015En vigor -2023-00015Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes 001676242800000-2023-0001513/02/2023
2023-0001200012/2023 Decreto 12/2023, do 19 de xaneiro, polo que se crea e regula o Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia. En vigor-2023-00012En vigor -2023-00012Consellería de Política Social e Xuventude 001675638000000-2023-0001206/02/2023
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia