lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2022-0005800058/2022 Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. En vigor-2022-00058En vigor -2022-00058Presidencia da Xunta 001652652000000-2022-0005816/05/2022
2022-0405A0405A/2022 Orde do 4 de maio de 2022 pola que se regula o Rexistro Administrativo de Distribuidores de Seguros e Reaseguros da Comunidade Autónoma de Galicia (códigos de procedemento FA301A e FA301B). En vigor-2022-0405AEn vigor -2022-0405AConsellería de Facenda e Administración Pública 001652652000000-2022-0405A16/05/2022
2022-0005200052/2022 Decreto 52/2022, do 28 de abril, polo que se crea e regula o Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia. En vacatio legis-2022-00052En vacatio legis -2022-00052Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo 001652220000000-2022-0005211/05/2022
2022-0405A0405A/2022 Orde do 4 de maio de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade. En vigor-2022-0405AEn vigor -2022-0405AConsellería de Sanidade 001651788000000-2022-0405A06/05/2022
2022-0004800048/2022 Decreto 48/2022, do 28 de abril, polo que se modifica o Decreto 26/2019, do 7 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. En vigor-2022-00048En vigor -2022-00048Consellería de Infraestruturas e Mobilidade 001651183200000-2022-0004829/04/2022
2022-0004600046/2022 Decreto 46/2022, do 21 de abril, polo que se modifica o Decreto 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia. En vigor-2022-00046En vigor -2022-00046Consellería de Medio Rural 001650924000000-2022-0004626/04/2022
2022-0804A0804A/2022 Orde do 8 de abril de 2022 pola que se modifica a Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia. En vigor-2022-0804AEn vigor -2022-0804AConsellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 001650837600000-2022-0804A25/04/2022
2022-1204A1204A/2022 Orde do 12 de abril de 2022 pola que se regula o pagamento, mediante transferencia bancaria e xiro postal, de débedas cuxa xestión recadatoria ten encomendada a Axencia Tributaria de Galicia. En vigor-2022-1204AEn vigor -2022-1204AConsellería de Facenda e Administración Pública 001650578400000-2022-1204A22/04/2022
2022-2004A2004A/2022 Orde do 20 de abril de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade. En vigor-2022-2004AEn vigor -2022-2004AConsellería de Sanidade 001650578400000-2022-2004A22/04/2022
2022-3003A3003A/2022 Orde do 30 de marzo de 2022 pola que se aproba o contido das obrigas de información pública e sinalética das instalacións termais autorizadas ao abeiro da Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia. En vigor-2022-3003AEn vigor -2022-3003AVicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación 001649628000000-2022-3003A11/04/2022
2022-0604A0604A/2022 Orde do 6 de abril de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021, pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021, pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade. En vigor-2022-0604AEn vigor -2022-0604AConsellería de Sanidade 001649368800000-2022-0604A08/04/2022
2022-2303A2303A/2022 Orde do 23 de marzo de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade. En vigor-2022-2303AEn vigor -2022-2303AConsellería de Sanidade 001648162800000-2022-2303A25/03/2022
2022-2303B2303B/2022 Orde do 23 de marzo de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 22 de outubro de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia; a Orde do 14 de setembro de 2021, pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2022-2303BEn vigor -2022-2303BConsellería de Sanidade 001648162800000-2022-2303B25/03/2022
2022-0003600036/2022 Decreto 36/2022, do 10 de marzo, polo que se crea e regula a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo. En vigor-2022-00036En vigor -2022-00036Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 001647990000000-2022-0003623/03/2022
2022-0003400034/2022 Decreto 34/2022, do 10 de marzo, polo que se modifica o Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios. En vigor-2022-00034En vigor -2022-00034Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 001647903600000-2022-0003422/03/2022
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia