lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2021-0206A0206A/2021 Orde do 2 de xuño de 2021 pola que se modifican o anexo da Orde do 26 de maio de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia, e o anexo II da Orde do 28 de maio de 2021pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-0206AEn vigor -2021-0206AConsellería de Sanidade 001622584800000-2021-0206A02/06/2021
2021-0506A0506A/2021 Orde do 4 de xuño de 2021 pola que se modifican o anexo da Orde do 26 de maio de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia, e o anexo II da Orde do 28 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-0506AEn vigor -2021-0506AConsellería de Sanidade 001622844000000-2021-0506A05/06/2021
2021-1006A1006A/2021 Orde do 10 de xuño de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 28 de maio de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-1006AEn vigor -2021-1006AConsellería de Sanidade 001623276000000-2021-1006A10/06/2021
2021-1706A1706A/2021 Orde do 17 de xuño de 2021 pola que se modifica a Orde do 28 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-1706AEn vigor -2021-1706AConsellería de Sanidade 001623880800000-2021-1706A17/06/2021
2021-0806A0806A/2021 Orde do 8 de xuño de 2021 pola que se modifica a Orde do 27 de febreiro de 2012 pola que se crea o Rexistro electrónico de plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o seu procedemento (código de procedemento PR485A). En vigor-2021-0806AEn vigor -2021-0806AVicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo 001623880800000-2021-0806A17/06/2021
2021-0107A0107A/2021 Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-0107AEn vigor -2021-0107AConsellería de Sanidade 001625090400000-2021-0107A01/07/2021
2021-0009800098/2021 Decreto 98/2021, do 24 de xuño, polo que se crea o Consello de Cooperación de Consumo de Galicia. En vacatio legis-2021-00098En vacatio legis -2021-00098Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación 001625695200000-2021-0009808/07/2021
2021-0807A0807A/2021 Orde do 8 de xullo de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e pola que se modifica a Orde do 1 de xullo de 2021, pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. En vigor-2021-0807AEn vigor -2021-0807AConsellería de Sanidade 001625695200000-2021-0807A08/07/2021
2021-0010100101/2021 Decreto 101/2021, do 8 de xullo, polo que se crea a Comisión de Garantía e Avaliación da Eutanasia da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-00101En vigor -2021-00101Consellería de Sanidade 001625781600000-2021-0010109/07/2021
2021-0010300103/2021 Decreto 103/2021, do 1 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2021/22. En vigor-2021-00103En vigor -2021-00103Consellería Cultura, Educación e Universidade 001626127200000-2021-0010313/07/2021
2021-0010500105/2021 Decreto 105/2021, do 1 de xullo, polo que se modifica o Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro, polo que se crea a Axencia Galega de Innovación e se aproban os seus estatutos. En vigor-2021-00105En vigor -2021-00105Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación 001626213600000-2021-0010514/07/2021
2021-0907A0907A/2021 Orde do 9 de xullo de 2021 pola que se regula e se inicia o procedemento para a acreditación das/dos enfermeiras/os para a indicación, uso e autorización da dispensación de medicamentos e produtos sanitarios de uso humano. En vacatio legis-2021-0907AEn vacatio legis -2021-0907AConsellería de Sanidade 001626300000000-2021-0907A15/07/2021
2021-0010900109/2021 Decreto 109/2021, do 15 de xullo, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia. En vigor-2021-00109En vigor -2021-00109Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo 001626386400000-2021-0010916/07/2021
2021-1507A1507A/2021 Orde do 15 de xullo de 2021 pola que se modifican a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. En vigor-2021-1507AEn vigor -2021-1507AConsellería de Sanidade 001626386400000-2021-1507A16/07/2021
2021-0001200012/2021 Lei 12/2021, do 15 de xullo, de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-00012En vigor -2021-00012Parlamento de Galicia 001626818400000-2021-0001221/07/2021
2021-2207A2207A/2021 Orde do 22 de xullo de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. En vigor-2021-2207AEn vigor -2021-2207AConsellería de Sanidade 001626904800000-2021-2207A22/07/2021
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia