lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2022-2110A2110A/2022 Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C). En vigor-2022-2110AEn vigor -2022-2110AConsellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001667862000000-2022-2110A08/11/2022
2022-0017800178/2022 Decreto 178/2022, do 15 de setembro, polo que se regula o procedemento para a cualificación das empresas de inserción de Galicia e o seu rexistro administrativo. En vigor-2022-00178En vigor -2022-00178Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 001667430000000-2022-0017803/11/2022
2022-1910A1910A/2022 Orde do 19 de outubro de 2022 pola que se crean as comisións provinciais e a Comisión autonómica de seguimento do benestar e a convivencia nos centros educativos sostidos con fondos públicos. En vigor-2022-1910AEn vigor -2022-1910AConsellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001666908000000-2022-1910A28/10/2022
2022-0017500175/2022 Decreto 175/2022, do 13 de outubro, sobre vixilancia sanitaria das augas de baño de Galicia. En vigor-2022-00175En vigor -2022-00175Consellería de Política Social e Xuventude 001666821600000-2022-0017527/10/2022
2022-0000300003/2022 Lei 3/2022, do 18 de outubro, de áreas empresariais de Galicia. En vigor-2022-00003En vigor -2022-00003Parlamento de Galicia 001666303200000-2022-0000321/10/2022
2022-1010A1010A/2022 Orde do 10 de outubro de 2022 pola que se modifica a Orde do 18 de abril de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a persoas maiores. En vigor-2022-1010AEn vigor -2022-1010AConsellería de Política Social e Xuventude 001666303200000-2022-1010A21/10/2022
2022-0017200172/2022 Decreto 172/2022, do 6 de outubro, polo que se aproba o Catálogo de actividades que deben adoptar medidas de autoprotección e polo que se fixa o contido desas medidas. En vigor-2022-00172En vigor -2022-00172Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes 001666216800000-2022-0017220/10/2022
2022-0710A0710A/2022 Orde do 7 de outubro de 2022 pola que se regulan a organización e o funcionamento do Centro Galego da Innovación da Formación Profesional. Centro Eduardo Barreiros. En vigor-2022-0710AEn vigor -2022-0710AConsellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001665957600000-2022-0710A17/10/2022
2022-0000200002/2022 Lei 2/2022, do 6 de outubro, de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario con título de especialista en ciencias da saúde do Servizo Galego de Saúde. En vigor-2022-00002En vigor -2022-00002Parlamento de Galicia 001665698400000-2022-0000214/10/2022
2022-0016100161/2022 Decreto 161/2022, do 2 de xuño, polo que se aproba o Plan de conservación do monumento natural Fraga de Catasós, no concello de Lalín, Pontevedra. En vigor-2022-00161En vigor -2022-00161Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 001664748000000-2022-0016103/10/2022
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia