lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2024-0000100001/2024 Lei 1/2024, do 11 de xaneiro, da calidade alimentaria de Galicia. En vigor-2024-00001En vigor -2024-00001Parlamento de Galicia 001705532400000-2024-0000118/01/2024
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia