lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2022-0011300113/2022 Decreto 113/2022, do 16 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Facenda e Administración Pública. En vigor-2022-00113En vigor -2022-00113Consellería de Facenda e Administración Pública 001655935200000-2022-0011323/06/2022
2022-0010800108/2022 Decreto 108/2022, do 16 de xuño, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia. En vigor-2022-00108En vigor -2022-00108  001655676000000-2022-0010820/06/2022
2022-0010900109/2022 Decreto 109/2022, do 16 de xuño, polo que se modifica o Decreto 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia. En vigor-2022-00109En vigor -2022-00109Consellería de Medio Rural 001655676000000-2022-0010920/06/2022
2022-1805A1805A/2022 Resolución do 18 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regulan as substitucións entre persoal funcionario no ámbito da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2022-1805AEn vigor -2022-1805A  001655416800000-2022-1805A17/06/2022
2022-0009700097/2022 Decreto 97/2022, do 25 de maio, polo que se regula a categoría de médico/a de admisión e documentación clínica do Servizo Galego de Saúde. En vigor-2022-00097En vigor -2022-00097Consellería de Sanidade 001655157600000-2022-0009714/06/2022
2022-0008700087/2022 Decreto 87/2022, do 19 de maio, polo que se regulan as condicións e os requisitos para a preparación e entrega de sistemas personalizados de dosificación nas oficinas de farmacia da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2022-00087En vigor -2022-00087Consellería de Sanidade 001654552800000-2022-0008707/06/2022
2022-0008600086/2022 Decreto 86/2022, do 19 de maio, polo que se establecen a creación e o marco normativo regulador das actividades da Escola Galega de Saúde Pública. En vigor-2022-00086En vigor -2022-00086Consellería de Sanidade 001654466400000-2022-0008606/06/2022
2022-2705A2705A/2022 Orde do 27 de maio de 2022 pola que se modifica a Orde do 22 de xullo de 2020 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación (código de procedemento ED302B). En vigor-2022-2705AEn vigor -2022-2705A  001654207200000-2022-2705A03/06/2022
2022-3105A3105A/2022 Orde do 31 de maio de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade. En vigor-2022-3105AEn vigor -2022-3105AConsellería de Sanidade 001654207200000-2022-3105A03/06/2022
2022-0106A0106A/2022 Resolución do 1 de xuño de 2022 pola que se regulan os termos e os requisitos para admitir o xiro postal como medio de pagamento das débedas cuxa xestión recadatoria ten encomendada esta axencia. En vigor-2022-0106AEn vigor -2022-0106AAxencia Tributaria de Galicia 001654120800000-2022-0106A02/06/2022
2022-1305A1305A/2022 Orde do 13 de maio de 2022 pola que se modifica a Orde do 22 de abril de 2020 de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos desta consellería e do Servizo Galego de Saúde e na Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde. En vigor-2022-1305AEn vigor -2022-1305AConsellería de Sanidade 001653861600000-2022-1305A30/05/2022
2022-0007200072/2022 Decreto 72/2022, do 25 de maio, polo que se establecen os órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia. En vigor-2022-00072En vigor -2022-00072  001653602400000-2022-0007227/05/2022
2022-0007300073/2022 Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia. En vigor-2022-00073En vigor -2022-00073  001653602400000-2022-0007327/05/2022
2022-1605A1605A/2022 Orde do 16 de maio de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade. En vigor-2022-1605AEn vigor -2022-1605AConsellería de Sanidade 001652997600000-2022-1605A20/05/2022
2022-0005800058/2022 Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. En vigor-2022-00058En vigor -2022-00058Presidencia da Xunta 001652652000000-2022-0005816/05/2022
2022-0405A0405A/2022 Orde do 4 de maio de 2022 pola que se regula o Rexistro Administrativo de Distribuidores de Seguros e Reaseguros da Comunidade Autónoma de Galicia (códigos de procedemento FA301A e FA301B). En vigor-2022-0405AEn vigor -2022-0405AConsellería de Facenda e Administración Pública 001652652000000-2022-0405A16/05/2022
2022-0005400054/2022 Decreto 54/2022, do 28 de abril, polo que se crea e regula o Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia. En vigor-2022-00054En vigor -2022-00054Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo 001652220000000-2022-0005411/05/2022
2022-0405A0405A/2022 Orde do 4 de maio de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade. En vigor-2022-0405AEn vigor -2022-0405AConsellería de Sanidade 001651788000000-2022-0405A06/05/2022
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia