lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2022-2706A2706A/2022 Orde do 27 de xuño de 2022 pola que se crea a Rede entre o sector pesqueiro e organismos científicos na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2022-2706AEn vigor -2022-2706AConsellería do Mar 001657490400000-2022-2706A11/07/2022
2022-0012300123/2022 Decreto 123/2022, do 23 de xuño de 2022, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. En vigor-2022-00123En vigor -2022-00123Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 001657231200000-2022-0012308/07/2022
2022-0012400124/2022 Decreto 124/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e Xuventude. En vigor-2022-00124En vigor -2022-00124Consellería de Política Social e Xuventude 001657231200000-2022-0012408/07/2022
2022-0012100121/2022 Decreto 121/2022, do 23 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades públicas do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2022/23. En vigor-2022-00121En vigor -2022-00121Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001657058400000-2022-0012106/07/2022
2022-0011600116/2022 Decreto 116/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación. En vigor-2022-00116En vigor -2022-00116Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación 001656885600000-2022-0011604/07/2022
2022-0011900119/2022 Decreto 119/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. En vigor-2022-00119En vigor -2022-00119Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001656885600000-2022-0011904/07/2022
2022-0011800118/2022 Decreto 118/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. En vigor-2022-00118En vigor -2022-00118Consellería de Infraestruturas e Mobilidade 001656885600000-2022-0011804/07/2022
2022-0011700117/2022 Decreto 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. En vigor-2022-00117En vigor -2022-00117Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes 001656885600000-2022-0011704/07/2022
2022-0011300113/2022 Decreto 113/2022, do 16 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Facenda e Administración Pública. En vigor-2022-00113En vigor -2022-00113Consellería de Facenda e Administración Pública 001655935200000-2022-0011323/06/2022
2022-0010800108/2022 Decreto 108/2022, do 16 de xuño, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia. En vigor-2022-00108En vigor -2022-00108Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes 001655676000000-2022-0010820/06/2022
2022-0010900109/2022 Decreto 109/2022, do 16 de xuño, polo que se modifica o Decreto 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia. En vigor-2022-00109En vigor -2022-00109Consellería de Medio Rural 001655676000000-2022-0010920/06/2022
2022-1805A1805A/2022 Resolución do 18 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regulan as substitucións entre persoal funcionario no ámbito da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2022-1805AEn vigor -2022-1805AVicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes 001655416800000-2022-1805A17/06/2022
2022-0009700097/2022 Decreto 97/2022, do 25 de maio, polo que se regula a categoría de médico/a de admisión e documentación clínica do Servizo Galego de Saúde. En vigor-2022-00097En vigor -2022-00097Consellería de Sanidade 001655157600000-2022-0009714/06/2022
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia