lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2021-0002300023/2021 Decreto 23/2021, do 4 de febreiro, polo que se crean e se regulan os rexistros de Intermediarios de Crédito Inmobiliario e de Prestamistas Inmobiliarios da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-00023En vigor -2021-00023 001613084400000-2021-0002312/02/2021
2021-0002600026/2021 Decreto 26/2021, do 15 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. En vigor-2021-00026En vigor -2021-00026 001613343600000-2021-0002615/02/2021
2021-1502A1502A/2021 Orde do 15 de febreiro de 2021 pola que se dispón a prórroga e a modificación das medidas de prevención específicas previstas na Orde do 26 de xaneiro de 2021, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-1502AEn vigor -2021-1502A 001613343600000-2021-1502A15/02/2021
2021-0102A0102A/2021 Orde do 1 de febreiro de 2021 de regulación do Comité de Seguridade da Información do Fondo Galego de Garantía Agraria e de adaptación da normativa de seguridade da información. En vigor-2021-0102AEn vigor -2021-0102A 001613430000000-2021-0102A16/02/2021
2021-0002800028/2021 Decreto 28/2021, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas sobre a subministración directa da caza maior silvestre abatida na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-00028En vigor -2021-00028 001613689200000-2021-0002819/02/2021
2021-1702A1702A/2021 Resolución do 17 de febreiro de 2021 pola que se establece o modelo normalizado para a solicitude da exención no canon da auga e coeficiente de vertedura establecida no artigo 4.2 da Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas (código de procedemento AU231C). En vigor-2021-1702AEn vigor -2021-1702A 001613689200000-2021-1702A19/02/2021
2021-0000700007/2021 Lei 7/2021, do 17 de febreiro, de museos e outros centros museísticos de Galicia. En vigor-2021-00007En vigor -2021-00007 001614207600000-2021-0000725/02/2021
2021-0000600006/2021 Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia. En vigor-2021-00006En vigor -2021-00006 001614207600000-2021-0000625/02/2021
2021-0000800008/2021 Lei 8/2021, do 25 de febreiro, de modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. En vigor-2021-00008En vigor -2021-00008 001614294000000-2021-0000826/02/2021
2021-0000900009/2021 Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia. En vigor-2021-00009En vigor -2021-00009 001614294000000-2021-0000926/02/2021
2021-0003400034/2021 Decreto 34/2021, do 11 de febreiro, polo que se crea a categoría estatutaria de persoal médico de hospitalización a domicilio do Servizo Galego de Saúde. En vigor-2021-00034En vigor -2021-00034 001614553200000-2021-0003401/03/2021
2021-0003700037/2021 Decreto 37/2021, do 4 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. En vigor-2021-00037En vigor -2021-00037 001614812400000-2021-0003704/03/2021
2021-0403A0403A/2021 Orde do 4 de marzo de 2021 pola que se modifican a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-0403AEn vigor -2021-0403A 001614812400000-2021-0403A04/03/2021
2021-0003900039/2021 Decreto 39/2021, do 5 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. En vigor-2021-00039En vigor -2021-00039 001614898800000-2021-0003905/03/2021
2021-0503A0503A/2021 Orde do 5 de marzo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-0503AEn vigor -2021-0503A 001614898800000-2021-0503A05/03/2021
2021-0004000040/2021 Decreto 40/2021, do 10 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. En vigor-2021-00040En vigor -2021-00040 001615330800000-2021-0004010/03/2021
2021-0403A0403A/2021 Resolución do 4 de marzo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 9 de decembro de 2020 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na Comunidade Autónoma de Galicia e se regulan o procedemento e as condicións para o seu pagamento e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria. En vigor-2021-0403AEn vigor -2021-0403A 001615330800000-2021-0403A10/03/2021
2021-1003A1003A/2021 Orde do 10 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-1003AEn vigor -2021-1003A 001615330800000-2021-1003A10/03/2021
2021-0004200042/2021 Decreto 42/2021, do 12 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. En vigor-2021-00042En vigor -2021-00042 001615503600000-2021-0004212/03/2021
2021-1203A1203A/2021 Orde do 12 de marzo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-1203AEn vigor -2021-1203A 001615503600000-2021-1203A12/03/2021
2021-0001000010/2021 Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia. En vigor-2021-00010En vigor -2021-00010 001615762800000-2021-0001015/03/2021
2021-0004400044/2021 Decreto 44/2021, do 28 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 228/2008, do 2 de outubro, sobre a prestación de servizos de transporte marítimo de persoas en augas interiores de Galicia. En vigor-2021-00044En vigor -2021-00044 001615849200000-2021-0004416/03/2021
2021-0004800048/2021 Decreto 48/2021, do 11 de marzo, polo que se regula a actividade de control de acceso aos espectáculos públicos e actividades recreativas, así como aos establecementos ou espazos abertos ao público en que se realicen. En vigor-2021-00048En vigor -2021-00048 001616540400000-2021-0004824/03/2021
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia