lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa publicada

Esta sección dá conta das normas publicadas na sección “Disposicións xerais” do Diario Oficial de Galicia nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data de publicación
2023-0005100051/2023 Decreto 51/2023, do 11 de maio, polo que se modifica o Regulamento xeral de estradas de Galicia, aprobado mediante Decreto 66/2016, do 26 de maio. En vacatio legis-2023-00051En vacatio legis -2023-00051Consellería de Infraestruturas e Mobilidade 001685484000000-2023-0005131/05/2023
2023-0005000050/2023 Decreto 50/2023, do 11 de maio, polo que se modifica o Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia, aprobado polo Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro. En vigor-2023-00050En vigor -2023-00050Consellería de Infraestruturas e Mobilidade 001685311200000-2023-0005029/05/2023
2023-0004900049/2023 Decreto 49/2023, do 19 de maio, polo que se modifica o Decreto 116/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación. En vigor-2023-00049En vigor -2023-00049Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación 001684965600000-2023-0004925/05/2023
2023-0004800048/2023 Decreto 48/2023, do 20 de abril, de ordenación do sistema de formación sanitaria especializada na Comunidade Autónoma de Galicia. En vacatio legis-2023-00048En vacatio legis -2023-00048Consellería de Sanidade 001684447200000-2023-0004819/05/2023
2023-0004300043/2023 Decreto 43/2023, do 4 de maio, polo que se modifica o Decreto 152/2021, do 21 de outubro, polo que se regulan as condicións para o exercicio profesional das actividades de socorrismo acuático, información e primeiros auxilios nos espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2023-00043En vigor -2023-00043Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes 001684188000000-2023-0004316/05/2023
2023-0004100041/2023 Decreto 41/2023, do 20 de abril, polo que se modifica o Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2023-00041En vigor -2023-00041Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 001683669600000-2023-0004110/05/2023
2023-0002900029/2023 Decreto 29/2023, do 30 de marzo, sobre a xestión da seguridade das estradas de Galicia. En vigor-2023-00029En vigor -2023-00029Consellería de Infraestruturas e Mobilidade 001681768800000-2023-0002918/04/2023
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia