lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa consolidada

Esta sección dá conta das versións consolidadas das normas que sufriron modificacións nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data da última modificación
2021-1409A1409A/2021 Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-1409AEn vigor -2021-1409AConsellería de Sanidade 001631570400000-2021-1409A22/10/2021
2021-2909A2909A/2021 Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-2909AEn vigor -2021-2909AConsellería de Sanidade 001633039200000-2021-2909A21/10/2021
2021-2506A2506A/2021 Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. Derrogada-2021-2506ADerrogada -2021-2506AConsellería de Sanidade 001624572000000-2021-2506A29/09/2021
2011-0025600256/2011 Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia. En vigor-2011-00256En vigor -2011-00256Consellería de Medio Rural 001332799200000-2011-0025622/09/2021
2019-2110A2110A/2019 Orde do 21 de outubro de 2019 pola que, ao abeiro do establecido no artigo 16.3 da Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, se procede ao establecemento de dous comités clínicos na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a súa composición, constitución, réxime de funcionamento e coordinación. En vigor-2019-2110AEn vigor -2019-2110AConsellería de Sanidade 001572390000000-2019-2110A17/09/2021
2021-2107A2107A/2021 Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia. En vigor-2021-2107AEn vigor -2021-2107AConsellería de Sanidade 001626991200000-2021-2107A09/09/2021
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia