lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa consolidada

Esta sección dá conta das versións consolidadas das normas que sufriron modificacións nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data da última modificación
2021-0005000050/2021 Decreto 50/2021, do 11 de marzo, polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería do Mar. En vigor-2021-00050En vigor -2021-00050Consellería do Mar 001616713200000-2021-0005027/05/2024
1998-0015300153/1998 Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección dos animais domésticos e salvaxes en catividade. Parcialmente derrogada-1998-00153Parcialmente derrogada -1998-00153Consellería de Medio Ambiente 000896997600000-1998-0015327/05/2024
2019-0013700137/2019 Decreto 137/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde. Derrogada-2019-00137Derrogada -2019-00137Consellería de Sanidade 001572476400000-2019-0013727/05/2024
2009-0024500245/2009 Decreto 245/2009, do 30 de abril, polo que se regulan as delegacións territoriais da Xunta de Galicia. En vigor-2009-00245En vigor -2009-00245Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 001241128800000-2009-0024524/04/2024
2019-1009A1009A/2019 Orde do 10 de setembro de 2019 pola que se regula o procedemento para a acreditación dos campus de especialización do Sistema universitario de Galicia (código de procedemento ED442B). En vigor-2019-1009AEn vigor -2019-1009AConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 001568757600000-2019-1009A26/04/2024
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia