lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa consolidada

Esta sección dá conta das versións consolidadas das normas que sufriron modificacións nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data da última modificación
2019-0002600026/2019 Decreto 26/2019, do 7 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. En vigor-2019-00026En vigor -2019-00026Consellería de Infraestruturas e Mobilidade 001552863600000-2019-0002629/04/2022
2018-0014900149/2018 Decreto 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia. En vigor-2018-00149En vigor -2018-00149Consellería de Medio Rural 001544482800000-2018-0014926/04/2022
2019-1010A1010A/2019 Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia. En vigor-2019-1010AEn vigor -2019-1010AConsellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 001590357600000-2019-1010A25/04/2022
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia