lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa consolidada

Esta sección dá conta das versións consolidadas das normas que sufriron modificacións nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data da última modificación
2022-0011600116/2022 Decreto 116/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación. En vigor-2022-00116En vigor -2022-00116Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación 001656885600000-2022-0011625/05/2023
2012-0003200032/2012 Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia. En vigor-2012-00032En vigor -2012-00032Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 001326409200000-2012-0003229/05/2023
2016-0006600066/2016 Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia. En vigor-2016-00066En vigor -2016-00066Consellería de Infraestruturas e Vivenda 001466373600000-2016-0006631/05/2023
2021-0015200152/2021 Decreto 152/2021, do 21 de outubro, polo que se regulan as condicións para o exercicio profesional das actividades de socorrismo acuático, información e primeiros auxilios nos espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-00152En vigor -2021-00152Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo 001636498800000-2021-0015216/05/2023
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia