lex.gal dereito galego consolidado

Última normativa consolidada

Esta sección dá conta das versións consolidadas das normas que sufriron modificacións nos dous últimos meses

Disposición Título Estado Departamento Data da última modificación
2008-0027900279/2008 Decreto 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. En vigor-2008-00279En vigor -2008-00279Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 001229986800000-2008-0027928/10/2021
2014-1703A1703A/2014 Orde do 17 de marzo de 2014 pola que se regula a xestión e a presentación e o pagamento electrónico da taxa fiscal sobre o xogo realizado a través de máquinas de xogo. En vigor-2014-1703AEn vigor -2014-1703AConsellería de Facenda 001395270000000-2014-1703A27/10/2021
2015-2901A2901A/2015 Orde do 29 de xaneiro de 2015 pola que se aproban as normas de aplicación do imposto sobre a contaminación atmosférica. En vigor-2015-2901AEn vigor -2015-2901AConsellería de Facenda 001422572400000-2015-2901A27/10/2021
2014-2701A2701A/2014 Orde do 27 de xaneiro de 2014 pola que se aproban as normas de aplicación do canon eólico. En vigor-2014-2701AEn vigor -2014-2701AConsellería de Facenda 001391036400000-2014-2701A27/10/2021
2009-2702A2702A/2009 Orde do 27 de febreiro de 2009 pola que se regula a presentación e o pagamento telemático da taxa fiscal sobre o xogo realizado en casinos. En vigor-2009-2702AEn vigor -2009-2702AConsellería de Economía e Facenda 001236812400000-2009-2702A27/10/2021
2011-2503A2503A/2011 Orde do 25 de marzo de 2011 pola que se aproban as normas de aplicación do imposto sobre o dano medioambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada. En vigor-2011-2503AEn vigor -2011-2503AConsellería de Facenda 001301436000000-2011-2503A27/10/2021
2017-1812A1812A/2017 Orde do 18 de decembro de 2017 pola que se establecen as normas de aplicación do imposto compensatorio ambiental mineiro. En vigor-2017-1812AEn vigor -2017-1812AConsellería de Facenda 001514502000000-2017-1812A27/10/2021
2021-2210A2210A/2021 Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-2210AEn vigor -2021-2210AConsellería de Sanidade 001634853600000-2021-2210A26/10/2021
2021-0610A0610A/2021 Orde do 6 de outubro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire á actividade dos albergues turísticos. En vigor-2021-0610AEn vigor -2021-0610AConsellería de Sanidade 001633644000000-2021-0610A26/10/2021
2021-1409A1409A/2021 Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-1409AEn vigor -2021-1409AConsellería de Sanidade 001631570400000-2021-1409A22/10/2021
2010-1810A1810A/2010 Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2010-1810AEn vigor -2010-1810AConsellería de Educación e Ordenación Universitaria 001288216800000-2010-1810A22/10/2021
2021-2909A2909A/2021 Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. En vigor-2021-2909AEn vigor -2021-2909AConsellería de Sanidade 001633039200000-2021-2909A21/10/2021
2021-2506A2506A/2021 Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. Derrogada-2021-2506ADerrogada -2021-2506AConsellería de Sanidade 001624572000000-2021-2506A29/09/2021
Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia