lex.gal dereito galego consolidado

Escolma

No apartado "Escolma" ofrécese ao/á usuario/a unha sistematización por materias das principais normas vixentes integradas na base de datos LEXGAL (Lexislación Galega Consolidada). Trátase dunha ferramenta de busca en permanente actualización, de xeito que a listaxe de normas resultante non ten carácter exhaustivo nin oficial.

Universidade de Santiago de Compostela
Parlamento de Galicia
Xunta de Galicia